Ako založiť kaviareň

Ak uvažujete nad vlastným podnikaním a chcete si založiť kaviareň, máte pred sebou návod vo forme ebooku. Ebook Vám pomôže zorientovať sa v reguláciach ovplyvňujúcich tento typ podnikania a upozorní na legislatívne povinnosti. Zároveň obsahuje praktické podnikateľské tipy a rady, ktoré pomôžu vybudovať úspešné podnikanie. Ebook zohľadňuje právny stav účinný k 1.1.2016

Obj. čislo:
EB2
Formát
Elektronická kniha

12,00 € s DPH 10,00 € bez DPH

+ -

Ako založiť kaviareň

Obsahové zameranie

Návod založenie kaviarne pozostáva zo 7 kapitol a ich zameranie je nasledovné:

 1. Kľúčové faktory úspechu v podnikaní pri prevádzkovaní kaviarne. Na začiatku sa venujeme výberu správnej lokality a priestorov pre Vašu kaviareň. Zároveň upozorňujeme na to, čomu venovať pozornosť pri uzavieraní nájomnej zmluvy, ak kaviareň nebude prevádzkovaná vo vlastných priestoroch.
 2. Ako na analýzu konkurencie. Táto kapitola obsahuje dotazník, ktorý poslúži na zber dôležitých informácií o konkurencii pre ich ďalšiu analýzu.
 3. Získanie živnostenského oprávnenia a založenie spoločnosti. Dozviete sa, ktorú právnu formu si zvoliť a aké predmety podnikania si vybrať.
 4. Povinnosti súvisiace s hygienou pri zriaďovaní kaviarne - praktický popis kľúčových povinností a dokumentov, ktoré súvisia so žiadosťou o schválenie priestorov z hľadiska hygienickej nezávadnosti.
 5. Ďalšie nevyhnutné povinnosti podnikateľa pre zabezpečenie otvorenia kaviarne
  • aké povinnosti máte, ak chcete predávať v kaviarni alkohol?
  • aké povinnosti máte v s súvislosti s tržbami prijímanými v hotovosti?
  • ako je potrebné značiť prevádzku, aby spĺňala zákonom stanové náležitosti?
  • aké oznamy a upozornenia musia byť v prevádzke kaviarne?
  • aké povinosti máte v súvislosti s bezpečnosťou pri práci a požiarnou ochranou?
  • čomu venovať pozornosť v súvislosti so zamestnancami?
  • ako predísť pokutám za porušenie autorských práv?
  • a mnohé ďalšie povinnosti.
 6. Prevádzka kaviarne - dodávatelia a marketing.
 7. Financie - zakladateľský rozpočet, podnikateľský plán… Na záver niekoľko podnikateľských rád.

Formát ebooku Ako založiť kaviareň

Ebook je vo formáte PDF. Pre čítanie ebooku s názvom “Ako založiť kaviareň” budete potrebovať napríklad softvér Adobe Acrobat Reader DC alebo internetový prehliadač, ktorý dokáže otvárať PDF súbory. Ebook má rozsah 18 strán.