Daňová evidencia pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti (2017)

Elektronická pomôcka uľahčujúca vedenie daňovej evidencie, vyplnenie daňového priznania a optimalizovanie dane za rok 2017.

Dostupnosť tovaru:
Predaj skončil
Obj. čislo:
SAB8
Formát
Pomôcka a šablóna

12,00 € s DPH 10,00 € bez DPH

Daňová evidencia pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti (2017)

Nehnuteľnosť (napr. byt, rodinný dom, parkovacie státie, nebytový priestor, pôdu) možno prenajímať aj bez živnostenského oprávnenia. V tomto prípade ide o dosahovanie príjmov, ktoré sa pre účely zdaňovania zaraďujú k príjmom podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Pri týchto príjmoch z prenájmu nie je možné uplatniť paušálne výdavky. Zákon o dani z príjmov umožňuje viesť daňovú evidenciu, prostredníctvom ktorej si daňovník uplatní preukázateľné (skutočne zaplatené) daňové výdavky.

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príjmy z prenájmu si pre daňové účely manželia musia deliť. Rovnakým pomerom ako sa delia príjmy z prenájmu sa delia aj daňové výdavky. Správnym rozdelením príjmov a výdavkov je možné optimalizovať výslednú daň z príjmov a využiť všetky výhody, ktoré zákon o dani z príjmov manželom umožňuje.

Aký formát má pomôcka pre vedenie daňovej evidencie k prenájmu nehnuteľnosti?

Pomôcka k prenájmu nehnuteľnosti má formu tabuliek v Exceli, ktoré sú doplnené rôznymi ovládajúcimi prvkami. Tieto umožňujú pohodlnejšiu a rýchlejšiu prácu pri spracovaní daňovej evidencie k prenájmu nehnuteľnosti. Pre prácu s pomôckou pre vedenie daňovej evidencie k prenájmu nehnuteľnosti je potrebný Microsoft Excel, verzia 2007 alebo vyššia a operačný systém Microsoft Windows.

Čo obsahuje pomôcka pre vedenie daňovej evidencie k prenájmu nehnuteľnosti?

Pomôcka pre vedenie daňovej evidencie k prenájmu nehnuteľnosti zahŕňa dva súbory. Jeden súbor je určený pre prenajímateľov nehnuteľnosti, ktorá nie je zahrnutá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Druhý súbor je určený pre prenajímateľov nehnuteľnosti, ktorá je zahrnutá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Elektronická pomôcka pre vedenie daňovej evidencie k prenájmu nehnuteľnosti obsahuje obvyklé evidencie, ktoré je potrebné viesť pre účely dane z príjmov pri prenájme nehnuteľnosti. V pomôcke nájdete:

  • evidenciu o príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede,
  • evidenciu o hmotnom majetku (prenajímanej nehnuteľnosti) zaradenom do obchodného majetku (vrátane zostavenia odpisového plánu),
  • evidenciu o hmotnom majetku (ďalšom, ktorý sa prenajíma spolu s nehnuteľnosťou) zaradenom do obchodného majetku (vrátane zostavenia odpisového plánu),
  • evidenciu o pohľadávkach,
  • evidenciu o záväzkoch.

V pomôcke pre vedenie daňovej evidencie k prenájmu nehnuteľnosti nájdete aj:

  • preddefinované typické výdavky (s možnosťou ich úpravy, zmazania alebo doplnenia),
  • preddefinované typické príjmy (s možnosťou ich úpravy, zmazania alebo doplnenia),
  • informatívne tabuľky pre zisťovanie základu dane s automatickými prepočtami (manželia vidia aj výslednú spoločnú daň z príjmov a jej zmeny pri rôznom rozdelení príjmov z prenájmu).

Pre koho je pomôcka pre vedenie daňovej evidencie k prenájmu nehnuteľnosti určená?

Pomôcka pre vedenie daňovej evidencie k prenájmu nehnuteľnosti je určená:

  • pre prenajímateľov, t. j. pre fyzické osoby, ktoré prenajímajú nehnuteľnosť bez živnostenského oprávnenia,
  • pre účtovníkov a ekonómov, ktorí pre prenajímateľov spracúvajú daňovú evidenciu pre účely dane z príjmov.

Právny stav, ku ktorému je pomôcka pre vedenie daňovej evidencie k prenájmu nehnuteľnosti vyhotovená

Pomôcka pre vedenie daňovej evidencie k prenájmu nehnuteľnosti je vyhotovená pre prenájom nehnuteľnosti v roku 2017, t. j. ako pomôcka pre zostavenie daňového priznania k dani z príjmov (typ B) daňovníka s príjmami z prenájmu za rok 2017.

Kto je autorom pomôcky pre vedenie daňovej evidencie k prenájmu nehnuteľnosti?

Autormi pomôcky pre vedenie daňovej evidencie k prenájmu nehnuteľnosti sú Ing. Veronika Solíková, PhD. a Ing. Ján Benko zo spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.

Zoznam autorov

Ing. Veronika Solíková, PhD., Ing. Ján Benko