Pracovné cesty SZČO

Uplatňovanie cestovných náhrad do daňových výdavkov u samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) je odlišné od zamestnancov. Vo videoškolení sa dozviete, ktoré náklady (výdavky) súvisiace s pracovnou cestou si môže SZČO uplatniť do daňových výdavkov, ako vyplniť cestovný príkaz a ako vyúčtovať pracovnú cestu. Videoškolenie obsahuje praktické informácie, príklady a pomôcky, ktoré Vám pomôžu pri vyúčtovaní tuzemských aj zahraničných pracovných ciest SZČO.

Obj. čislo:
VID3
Formát
Videoškolenie

24,00 € s DPH 20,00 € bez DPH

+ -

Pracovné cesty SZČO

 

Videoškolenie k pracovným cestám SZČO

Prinášame Vám jedinečné videoškolenie týkajúce sa pracovných ciest SZČO. Často sa zameriava pozornosť na pracovné cesty zamestnancov, málokedy sa však riešia špecifiká pracovných ciest pre samostatne zárobkovo činné osoby, medzi ktoré napríklad patria živnostníci. Vo videoškolení sa za približne jednu hodinu v koncentrovanej podobe dozviete dôležité informácie týkajúce sa pracovných ciest SZČO, aké náklady (výdavky) si môžete uplatniť do daňových výdavkov v súvislosti s pracovnou cestou, aké sú obmedzenia pri pracovných cestách SZČO v porovnaní s pracovnými cestami zamestnancov, ako vytvoriť cestovný príkaz a vyúčtovať pracovnú cestu. Zistíte, ktoré kurzy používať pri zahraničných pracovných cestách, ak vediete daňovú evidenciu a ktoré používať v prípade, ak účtujete v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve. Na praktických príkladoch si ukážeme, ako vypočítať cestovné náhrady SZČO pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách.

Aký formát má videoškolenie k pracovným cestám SZČO?

Videoškolenie je k dispozícii cez webové rozhranie umiestnené v našom eshope. Je spracované formou praktického videa, ktoré má formu slidov doplnených o výklad lektorov. Výhodou takejto formy je možnosť rýchlo pomocou fulltextového vyhľadávania nájsť konkrétnu tému, ku ktorej sa chce poslucháč v budúcnosti opätovne vrátiť. Na prehratie školenia potrebujete pripojenie na internet, internetový prehliadač a nainštalovanú najnovšiu verziu Adobe Flash Player.

Ako pracovať s našimi videoškoleniami sa dozviete v nasledovnom inštruktážnom videu.

 

Čo obsahuje videoškolenie k pracovným cestám SZČO?

Videoškolenie k pracovným cestám SZČO obsahuje:

 1. zoznam právnych predpisov upravujúcich pracovné cesty SZČO,
 2. základné pojmy - kto je SZČO, čo je daňovým výdavkom, čo sa pokladá za pracovnú cestu, miesto, v ktorom SZČO činnosť pravidelne vykonáva,
 3. aké výdavky súvisiace s pracovnou cestou SZČO sú daňovými výdavkami,
 4. používanie vlastného osobného motorového vozidla na pracovnej ceste SZČO - akým spôsobom uplatňovať výdavky pri použití vlastného osobného motorového vozidla, možnosti použitia vozidla manželky na pracovnú cestu, aké výdavky a v akej výške môže SZČO uplatniť výdavky pri použití vlastného osobného motorového vozidla na pracovnej ceste,
 5. používanie iného ako vlastného osobného motorového vozidla na pracovnej ceste SZČO (napr. vozidla prenajatého, vypožičaného a pod.),
 6. akým spôsobom uplatňovať výdavky na pohonné látky pri pracovných cestách,
 7. v akej výške uplatniť výdavky na stravovanie - krátenie stravného, výdavky na stravovanie pri častej zmene pracoviska,
 8. podmienky uplatnenia ostatných nevyhnutných výdavkov,
 9. zaokrúhľovanie pri tuzemskej pracovnej ceste,
 10. aké sú špecifiká zahraničnej pracovnej cesty SZČO,
 11. zaokrúhľovanie pri zahraničnej pracovnej ceste,
 12. kurzy cudzích mien pri zahraničnej pracovnej ceste,
 13. kedy poskytovať náhrady v eurách a kedy v cudzej mene,
 14. postup, ako vyplniť cestovný príkaz a vyúčtovanie pracovnej cesty,
 15. pomôcku na vypĺňanie cestovného príkazu a vyúčtovania tuzemskej pracovnej cesty.

Pre koho je videoškolenie k pracovným cestám SZČO určené

Videoškolenie je určené pre:

 • samostatne zárobkovo činné osoby (živnostníkov, tzv. slobodné povolania, lekárov, notárov, tlmočníkov, finančných sprostredkovateľov, autorov, umelcov a pod.), ktoré uskutočňujú pracovné cesty, t.j. vykonávajú prácu aj v inom mieste, ako je miesto, v ktorom je činnosť pravidelne vykonávaná,
 • účtovné firmy, účtovníkov a účtovníčky.

Právny stav, ku ktorému je videoškolenie spracované

Videoškolenie je spracované k právnemu stavu platnému k 31.12.2015.

Kto je autorom videoškolenia

Autorom videoškolenia je Ing. Veronika Dubielová, PhD., daňová poradkyňa a spolumajiteľka spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.

Zoznam autorov

Ing. Veronika Dubielová, PhD.